• slide001
  • slide001 (คัดลอก)
  • slide001 (คัดลอก) (คัดลอก)
  • slide001 (คัดลอก) (คัดลอก) (คัดลอก)

เล็บมือและเท้ามีประโยชน์อย่างไร?

E-mail Print PDF

 

ประโยชน์ของเล็บ 
1. ป้องกัน ( Protection ) อันตรายที่จะเกิดต่อนิ้วส่วนปลาย 
( Distal phalanges ) 
2. รับความรู้สึก ทำให้ระบบ Tactile discrimination ดีขึ้น 
3. ทำให้นิ้วมือสามารถหยิบจับสิ่งของได้ดี โดยเฉพาะสิ่งของที่มี
ขนาดเล็ก 
4. เป็นอาวุธของร่างกายอย่างหนึ่งตามธรรมชาติ ในการขีด, ข่วน 
เพื่อต่อสู้กับอันตราย 
5. เล็บนิ้วเท้ายังช่วยให้การเคลื่อนไหวของเท้าได้ดียิ่งขึ้น 
( Pedal biomechanics ) 
6. เป็นแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น 
6.1 การเจ็บป่วยของร่างกาย เล็บก็จะหยุดการเจริญเติบโตทำให้เห็นเป็นร่องของเล็บ ( Beau's tine ) เป็นอาการ แสดง ( Signs ) 
อย่างหนึ่งที่ตรวจพบได้ 
6.2 ใช้ตรวจหายาหรือสารพิษ ( Toxic substances ) ที่สะสมใน
ร่างกายได้ เนื่องจากยาหรือ สารพิษจะมา สะสมที่เล็บ 
6.3 ในโรคบางโรคที่เป็น metabolic diseases การตรวจ
วิเคราะห์เล็บ ( Nail plate analysis ) ก็ช่วยในการวินิจฉัย หรือ
ติดตามการรักษาได้ 
6.4 การตัดแผ่นเล็บไปตรวจหาหมู่เลือด ( Blood groups ), สกัด 
DNA ( DNA extraction ) จากแผ่นเล็บ, หรือตรวจ genotypic 
จากแผ่นเล็บ เป็นต้น
Last Updated ( Monday, 02 May 2011 04:16 )